Wie is wie

De werkzaamheden van het Heemkundig Genootschap "van Witthem" worden geleid vanuit de Commissie die maandelijks vergadert in het oud gemeentehuis van Beersel. 

In het bestuur van deze werkgroep zetelen:

Jan De Cock, voorzitter

Marc Desmedt, ondervoorzitter

André Laeremans, penningmeester

Willy Debraekeleer, secretaris

Hans Vanden Bosch, gemeentearchivaris

De overige vaste commissieleden zijn: Ingrid Brassine, Henri Coudron, Mieke Dekoninck, Lydia Denayer, Marc Goethaert, Cécile Goossens, Jan Bogaert, Peter Meerts, Inge Van Wegens, Michel Vastiau, Liberte Walschot en Alex Wauters. Schepen voor erfgoed Elsie De Greef woont de vergaderingen bij van ambtswege.

De Commissie bepaalt de jaarlijkse activiteiten, publicaties en tentoonstellingen en werkt deze inhoudelijk uit. Zij geeft ook advies aan het gemeentebestuur voor nieuwe straatnamen. De Commissie tracht het Beersel erfgoed in al haar vormen te bewaren en te beschermen voor de volgende generaties. 

Wie wil meewerken, ook gebeten is door de 'geschiedenismicrobe', opzoekingen wil verrichten of gewoon een handje wil toesteken bij het opstellen van tentoonstellingen of andere werkjes achter de schermen, kan gerust contact opnemen via heemkunde.beersel@gmail.com