Publicaties

Het Heemkundig Genootschap publiceert het resultaat van haar activiteiten en opzoekingswerk op regelmatige basis in haar trimestrieel tijdschrift "En het dorp zal duren...".
Daarnaast publiceren we af en toe eenmalige werken zoals: 'Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel', 'En toen was er papier...', 'Een wandeling langs steen...' en 'De restauratie van de pastorie van Dworp'.