Genealogische databank

Sinds 2001 werden alle akten van de burgerlijke stand en parochieregisters gedigitaliseerd en ingevoerd in onze genealogische databank. Dit grootscheepse project is mogelijk dankzij de logistieke en de financiële steun van het gemeentebestuur en onze bibliotheek. Een tiental vrijwilligers zetten zich regelmatig in voor dit monnikenwerk.

De parochieregisters zijn beschikbaar (Geboortes, Huwelijken en Overlijdens) voor: 

Alsemberg G. 1643-1796 H. 1643-1796 O. 1644-1796
Beersel G. 1668-1796 H. 1664-1796 O. 1664-1796
Dworp G. 1613-1796 H. 1696-1796 O. 1714-1796
Huizingen G. 1673-1796 H. 1718-1796 O. 1694-1796 


De akten uit de bevolkingsregisters van de Burgerlijke Stand zijn beschikbaar: voor geboorteakten tot 1920, voor de huwelijken tot 1945 en voor de overlijdens tot 1950.

De periode van de Franse Republiek (1796-1815) is onvolledig en soms alleen via tienjaarlijkse tabellen te raadplegen. De akten voor de gemeente Lot, die pas in 1927 een zelfstandige gemeente werd, moeten gezocht worden onder Dworp (rechter Zenneoever) of in Sint-Pieters-Leeuw (linker Zenneoever). Deze laatste zijn niet in de genealogische databank opgenomen.

De databank kan vrij geraadpleegd worden tijdens de openingsuren van de gemeentelijke bibliotheek