Korte geschiedenis

Ons Genootschap mag trots terugblikken op een geruim aantal grotere en kleinere realisaties. We zetten de voornaamste mijlpalen op een rijtje. Op 23 oktober 1997 kwamen de eerste enthousiastelingen samen om hun hobby -de Beerselse geschiedenis bestuderen- in een officiële vereniging te bundelen.

Op 13 november 1997 werden de statuten goedgekeurd en was de 'heemkundekring Beersel' geboren. Deze statuten werden bekrachtigd door de gemeenteraad op 21 januari 1998. Op 25 juni 1998 werd de naam gewijzigd tot Heemkundig Genootschap "van Witthem" Beersel en op 27 juli 1998 nam het schepencollege hiervan akte.

Onze eerste tentoonstelling in CC de Meent met oude foto's en prentkaarten was onmiddellijk een schot in de roos. We waren gelanceerd! Wat later rolde het eerste nummer van het tijdschrift 'En het dorp zal duren' van de pers. Tevens werd ter gelegenheid van de 150ste jaarmarkt van Dworp een tentoonstelling gehouden met oude foto's van dorpsbewoners uit de collectie van Herman Lemaire.

Op 10 juni 1999 werd het Genootschap een officiële werkgroep van de Beerselse Cultuurraad. De gemeenteraad nam hiervan akte op 31 augustus 1999. In datzelfde jaar werd in CC de Meent een grootse tentoonstelling over 'bedevaartvaantjes in ZW-Brabant' georganiseerd.

In 2001 werden alle akten van de burgerlijke stand tot 1906 gedigitaliseerd en ingevoerd in de genealogische databank. Dit grootscheepse project gebeurde met logistieke en financiële steun van het gemeentebestuur en van de bib. Een tiental vrijwilligers was maanden zoet met dit monnikenwerk. De databank kan door iedereen vrij geraadpleegd worden in de bib. Tot op vandaag wordt de databank regelmatig bijgewerkt. In het najaar organiseerden we de tentoonstelling 'En toen was er papier' tijdens de jaarmarkt van Dworp (met gelegenheidspublicatie).

In 2003 maakten we een grote tentoonstelling over brouwerijen en bierstekerijen in Beersel in zaal Auvicom en we werkten een wandeling langs de Molenbeek uit rond het thema 'een wandeling langs steen'. In 2005 werd veel tijd en energie gestoken in de massaal bijgewoonde 'stoet van Steendorp naar Lot' en de bijhorende geschiedenis van de wolfabriek van Scheppers. In 2007 werkten we mee aan het grootscheepse project '175 jaar kanaal' met tentoonstelling, gelegenheidspublicatie en publieksmoment.

In de daaropvolgende jaren besteedde het genootschap veel zorg aan publicaties en tentoonstellingen, vooral op Erfgoeddag over de Bloemencorso's van Lot, en het oude het sanatorium van Alsemberg. In 2010 werd ruime aandacht besteed aan de viering van 100 jaar kerk Lot met een tentoonstelling en publicatie.

In 2015 herdachten we de 500ste verjaardag van het overlijden van Hendrik III van Witthem tijdens de Open Monumentendag. De druk bijgewoonde tentoonstelling van Beerselse collectioneurs n.a.v. van erfgoeddag staat nog in ons geheugen gebeiteld.

De Erfgoeddag 2018 stond in het teken van 'Jumelage in Beersel'. Nog in datzelfde jaar bracht ondervoorzitter Marc Desmedt zijn driedelig boek 'Onze dorpen en onze soldaten in de Eerste Wereldoorlog' uit waaraan hij meer dan vier jaar werkte. In het kader van de vieringen voor 775 jaar OLV-Kerk in Alsemberg werd een tentoonstelling rond bedevaartprentjes georganiseerd.