Agenda

Het Heemkundig Genootschap is steeds aanwezig op de Beerselse jaarmarkten, verschillende Beerselse activiteiten en herdenkingen.
  • Jaarmarkten 2020:

Het gemeentebestuur heeft met grote spijt beslist dat de Beerselse jaarmarkten, omwille van de geldende coronamaatregelen, dit jaar niet kunnen doorgaan.
In Beersel wordt de zomer traditietrouw uitgezwaaid met de Beerselse jaarmakten. In de deelgemeentes Beersel, Lot en Dworp staan de jaarmarktcomités in samenwerking met het gemeentebestuur al jaren garant voor een vlekkeloze organisatie. Het gemeentebestuur erkent de waarde van de dorpsfolklore en traditie en apprecieert de niet-aflatende inzet van de jaarmarktcomités om er telkens opnieuw een heus dorpsfeest van te maken. Daarom vindt het gemeentebestuur van Beersel het heel jammer dat deze dit jaar niet kunnen doorgaan.
Het Gemeentebestuur sluit evenwel niet uit dat er een alternatief voor de Beerselse jaarmarkten kan uitgewerkt worden indien de situatie zou evolueren de komende maanden, maar vandaag is het bestuur overtuigd dat volhouden voor alle Beerselaars belangrijker is.
  • Open Monumentendag (13/09/2020) onder voorbehoud van Coronamaatregelen.