Tijdschrift "En het dorp zal duren..."

Het Heemkundig Genootschap publiceert het resultaat van haar activiteiten en opzoekingswerk op regelmatige basis in haar trimestrieel tijdschrift "En het dorp zal duren...".
Daarnaast publiceren we af en toe eenmalige werken zoals: "Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel", "En toen was er papier...", "Een wandeling langs steen..." en "De restauratie van de pastorie van Dworp".

Het nummer 96 is uit:

Onderwijs in onze streken tussen 1600 en 1842 door Jan Bogaerts. 

De zustersschool in Beersel door Hans Vanden Bosch.

Prijs: 10 Euro (ex. verzendkosten).

Hiernaast: de voorpagina van ons laatste nummer .