Tijdschrift "En het dorp zal duren..."

Het Heemkundig Genootschap publiceert het resultaat van haar activiteiten en opzoekingswerk op regelmatige basis in haar trimestrieel tijdschrift "En het dorp zal duren...".
Daarnaast publiceren we af en toe eenmalige werken zoals: "Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel", "En toen was er papier...", "Een wandeling langs steen..." en "De restauratie van de pastorie van Dworp".

Het nummer 95 is uit:

Over preters, dorpsofficieren en veldwachters in Beersel. 

Marc Desmedt

Graffiti in het kasteel.

André Laeremans

Prijs: 10 Euro (ex. verzendkosten).

Hiernaast: de voorpagina van ons laatste nummer .