Interesse in abonnement en/of losse nummers?

 • Jaarabonnement
  Een jaarabonnement op het tijdschrift kost 27 euro. Na overschrijving van dit bedrag op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 met vermelding: "LIDGELD JAAR x" en de vermelding van uw naam en leveringsadres ontvangt u de reeds verschenen nummers van de lopende jaargang. 
 • Losse nummers

  Eerder verschenen nummers van "En het dorp zal duren" zijn individueel verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

GELIEVE TE NOTEREN DAT NUMMERS 15-16, 18, 24, 25, 27, 35-36, 44, 46-47, 50, 61, 65, 69 en 70 NIET MEER BESCHIKBAAR ZIJN.

 • Bestellen
  Geef je bestelling per mail door aan heemkunde.beersel@gmail.com met vermelding: "bestelling nummer(s) x... " + leveringsadres. U ontvangt een antwoord of de nummers al dan niet beschikbaar zijn en het verschuldigde bedrag, samen met vermelding van de verzendingskosten. Erna stort je het bedrag op het rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 van het Heemkundig Genootschap met vermelding: "bestelling nummer(s) x... " + leveringsadres.
 • Vermeld het correcte leveringadres
  Vermeld duidelijke adresgegevens en zorg ervoor dat de gegevens van diegene die het verschuldigde bedrag heeft overgeschreven en diegene die de mail met de bestelling verstuurt, overeenkomen.
 • Leveringstermijn 
  De leveringstermijn kan oplopen tot twee weken, wij doen ons best om de publicaties zo vlug mogelijk op te sturen. 
 • Prijs van de losse nummers
  In de PDF hieronder staan de prijzen van alle losse nummers.