Wat doen we?

Het Heemkundig Genootschap 'van Witthem' Beersel is een werkgroep van de Beerselse Cultuurraad. Op 13 november 1997 werd het Genootschap boven de doopvont gehouden. Het werkingsgebied is Beersel met haar 5 deelgemeenten: Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot.

Het Heemkundig Genootschap 'van Witthem' Beersel wil de plaatselijke geschiedenis en het plaatselijk erfgoed bij een zo breed mogelijk publiek kenbaar maken. Het genootschap ontvangt subsidies van de gemeente, dit voor haar specifieke taakstelling als werkgroep van de cultuurrraad:

  • advies aan gemeentebestuur en gemeentelijke administratie mbt het Beerselse erfgoed, zoals gemotiveerd historisch advies voor het bepalen van nieuwe straatnamen, opstarten subsidiedossiers voor restauraties en ouderhoud monumenten, opstellen bouwkundige nota's voor het al dan niet beschermen van monumenten, opstellen lijsten van cultuurgoederen in beschermde monumenten, archief- en bibliotheekopzoekingen, onderhoud genealogische databank, ... Door de uitvoering van deze taken door vrijwilligers zorgt het genootschap ervoor dat deze taken niet uitgevoerd moeten worden door de gemeentelijke administratie. 

Daarnaast is het genootschap nog op andere manieren actief:

  • de studie van het lokale verleden in al zijn vormen, zowel onroerend, roerend en immaterieel erfgoed: archeologie, folklore, genealogie, ....
  • het verzamelen van voorwerpen, documenten, archieven en publicaties die bijdragen tot de kennis over Beersel en omgeving. 
  • de uitgave van het trimestrieel tijdschrift“En het dorp zal duren …”, met waardevolle bijdragen over de plaatselijke geschiedenis, de folklore, onze dialecten, de familiekunde enz.
  • de organisatie van tentoonstellingen o.a.tijdens de jaarmarkten.
  • deelname aan de jaarlijkse Erfgoeddag of Open Monumentendag.

De gemeentearchivaris begeleidt de vrijwilligers van het genootschap. In het college zijn schepen voor partimonium Eddy Deknopper en schepen voor erfgoed Elsie De Greef beleidsverantwoordelijken. Contactpersoon voor gemeente Beersel is archivaris Hans Vanden Bosch, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg. tel.02 359 17 40 of e-mail archief@beersel.be