Agenda

Het Heemkundig Genootschap is steeds aanwezig op de Beerselse jaarmarkten, verschillende Beerselse activiteiten en herdenkingen.
  • ERFGOEDDAG zondag 24 april 10u-17u: Tentoonstelling ‘Bij de zustertjes op de schoolbanken’. Refter Sint-Victor Dworp, Kerkstraat 3, 1653 Dworp

Onder het motto Erfgoeddag maakt school! duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke Beerselse schoolleven en -verleden. Zuster Damiania, zuster Marie Colombe, zuster Ursula, zuster Pancratia en zoveel andere nonnen lieten een onuitwisbare indruk na op de Beerselse jeugd. Met engelengeduld leerden ze generaties leerlingen rekenen, schrijven, lezen, maar ook tekenen, naaien, zingen,... Maar naast het aanleren van schoolse kennis trachtte men ook waarden als plichtsbesef, vaderlandsliefde en eerbied voor de nationale instellingen bij te brengen. Onze tentoonstelling focust op de zusterscholen van Alsemberg, Beersel en Dworp.

  • Maandag 15 augustus: rommelmarkt Huizingen, tentoonstelling ‘Op de schoolbanken te Huizingen: geschiedenis van de lagere scholen in Huizingen’ (pastorij Huizingen)

Het heemkundig genootschap ontvangt sinds zijn 25-jarig bestaan geregeld schenkingen. Graag willen we met drie tentoonstellingen op de jaarmarkten van Beersel, Lot en Dworp deze objecten en hun schenkers in de kijker zetten.

  • Zaterdag 17september: jaarmarkt Beersel, tentoonstelling  ‘Schenkingen aan het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ Beersel’ (Gemeentelijke Feestzaal Beersel)
  • Zaterdag 24 september: jaarmarkt Lot tentoonstelling ‘Schenkingen aan het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ Beersel’ (zaal Baballot Lot)
  • Dinsdag 18 oktober: jaarmarkt Dworp tentoonstelling ‘Schenkingen aan het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ Beersel’ (Poortgebouw pastorie Dworp)