Object in de kijker

Dorpsfiguur Jaak Wets, bijgenaamd badveeg, werd in 2010 benoemd tot ere-wijkburgemeester van de Elsemheide. Als mensen uit de buurt langskwamen voor ze op vakantie vertrokken, vroeg hij steevast om de zon mee terug te brengen. Zo gebeurde dan ook letterlijk. Buren en vrienden brachten als vakantiesouvenir een zonnetje mee, dat een plekje kreeg aan de gevel van zijn woning. Op die manier sierden een honderdtal zonnebeelden zijn gevel. Op 26 november 2014 overleed Jakke aan koolstofmonoxidevergiftiging op 84-jarige leeftijd. Ter zijner nagedachtenis werd een monument gemaakt met een aantal zonnetjes van zijn gevel. De resterende zonnetjes werden verdeeld onder de buurtbewoners.

Weetje: De bijnaam ‘Badveeg’ kreeg hij van een vriend die hem ‘een veeg’ noemde. Die vriend wilde een bord maken met zijn bijnaam ‘ba de veeg’ opgeschilderd, maar het bord bleek te klein waardoor er ‘badveeg’ op te staan kwam.

Locatie: ALSEMBERG Kegelplein Elsemheide - J-B Woutersstraat.

Kunstenaar: Onbekend.

Datum: Plechtig ingehuldigd tijdens de kegelfeesten in juni 2015.