De Ronde van Beersel

DE RONDE VAN BEERSEL’: UNIEK FOTOBOEK OVER ALSEMBERG, BEERSEL, DWORP, HUIZINGEN EN LOT UITGEGEVEN NAV 25 JAAR HEEMKUNDE

Fotoboek is volledig uitverkocht, wij houden u verder op de hoogte

Om zijn 25-jarig bestaan op gepaste wijze te vieren, ging het Heemkundig Genootschap de uitdaging aan om uit de massa gearchiveerde foto’s 250 markante beelden te selecteren en in boekvorm te gieten. Dit gloednieuwe fotoboek biedt een staalkaart van het Beersels verleden.

Aan de hand van negen zorgvuldig gekozen thema’s komt de Beerselse geschiedenis weer tot leven.

In het eerste hoofdstuk ‘Jong in Beersel’ wordt gefocust op klasfoto’s en op de jeugdbewegingen. Het thema ’Beerselaars aan het werk’ bevat o.a. foto’s van de papier-, meubel-, metaalfabrieken en brouwerijen. Het derde hoofdstuk behandelt het rijke verenigingsleven (fanfares, toneelgroepen, zangkoren, sportploegen...).

Een amusant deel toont het leven van de Beerselse bon-vivants (cafés, feesten, jaarmarkten enz). Processies, de Mariastoet, onze kerken en kapelletjes komen aan bod in het vijfde hoofdstuk.

De volgende thema’s zijn: zorg & heengaan, transport, herinneren & bewaren. In het laatste hoofdstuk ‘veranderen & aanpassen’ worden enkele oude dorpszichten geconfronteerd met het huidige uitzicht.

Het boek -op groot formaat om de foto’s goed tot hun recht te laten komen- telt circa 180 bladzijden en bevat zo’n 250 markante foto’s die telkens geduid worden met een bondige historische context. Eenieder zal zich er ongetwijfeld ergens in herkennen en er zich over verwonderen hoe ingrijpend het uitzicht van onze dorpen de laatste 100 jaar is veranderd o.a. door de aanleg van spoorlijnen, straten, industrieterreinen, autosnelweg, verkavelingen, …

Het boek wordt gepresenteerd aan het grote publiek tijdens de viering ’25 jaar heemkunde’ op zaterdag 2 december in Biercentrum De Lambiek (15u).

Voorintekenaars kunnen hun exemplaar daar afhalen of tijdens de kantooruren in het gemeentehuis (archiefdienst).

Voor meer details:

www.heemkunde-beersel.be

heemkunde.beersel@gmail.com

tel. 02.359.17.40