Marc Desmedt overleden

BEERSELAAR MARC DESMEDT, DRIJVENDE KRACHT VAN HET HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP, OVERLEDEN OP 79-JARIGE LEEFTIJD

 

Al wie hem ooit tegen het lijf liep, voelde spontaan aan dat Marc Desmedt ‘gebeten was door de geschiedenismicrobe’. Als medestichter, voorzitter (1998-2013) en sinds 2013 ondervoorzitter van het Genootschap was hij de drijvende kracht achter het lokale heemkundige tijdschrift ‘En het dorp zal duren’ dat sinds 1998 vier maal per jaar verschijnt. Niet enkel schreef deze ijverige Beerselaar een veertigtal artikels over allerhande aspecten van de Beerselse geschiedenis. Marc verzorgde ook minutieus de lay-out van quasi alle nummers. Een waar monnikenwerk dat vaak uitliep tot in de nachtelijke uurtjes. Recent verzorgde hij nog de lay-out van het fotoboek dat verscheen n.a.v. het 25-jarig bestaan van de heemkring.

Marc Desmedt werd geboren op 20 februari 1945, groeide als zoon van de Beerselse champetter op in het oude gemeentehuis en was van kindsbeen af dus goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de geuzegemeente. De schrandere student rondde met brio zijn ingenieursopleiding af en was daarna werkzaam in diverse elektriciteitscentrales van Electrabel. Om den brode moest hij begin jaren ‘70 afscheid nemen van zijn geboortedorp en verkaste met zijn echtgenote en vier jonge kinderen naar het verre Wevelgem. In 1989 keerde het hechte gezin terug naar de heimat in de Dwersbos. Later begon Marc zich -na zijn drukke dagtaak- vol enthousiasme bezig te houden zijn familiestamboom en de lokale heemkunde.

Sinds 1998 zette hij zich, samen met een aantal gelijkgestemde zielen van het net opgerichte Genootschap, in voor de bewaring en valorisatie van de lokale geschiedenis en erfgoed. Door zijn publicaties, tentoonstellingen, lezingen en bezoeken kwam de Beerselse geschiedenis als het ware terug tot leven. Na zijn pensioen schakelde hij nog een versnelling of twee hoger en werd zijn hobby zowat een voltijdse dagtaak: archiefopzoekingen verrichten, teksten redigeren, inventariseren, verpakken, foto’s retoucheren, contouren maken,… niks was hem teveel.

Eén van zijn belangrijkste verwezenlijkingen is ongetwijfeld de genealogische databank. Dit handige softwarepakket ontsluit de parochieregisters en akten van burgerlijke stand van Beersel. Het bevat meer dan 180.000 namen. Iedereen kan met een paar eenvoudige muisklikken zijn familienaam opzoeken en zijn stamboom opmaken. U kan zich voorstellen wat een monnikenwerk het was om dit manueel in te typen. De databank bewijst vandaag nog steeds grote diensten en is gratis raadpleegbaar in de Bib.

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog kwam de selfmade-historicus in 2018 op de proppen met het driedelig naslagwerk ‘Onze dorpen en onze soldaten in de grote oorlog’, een huzarenstukje van meer dan 1.000 bladzijden. Door zijn grote verdiensten kreeg hij in 2020 op voorstel van de Cultuurraad de Herman Teirlinckprijs van de gemeente Beersel ‘wegens zijn inzet voor het Beerselse culturele erfgoed en de plaatselijke heemkunde’. 

De doorsnee-Beerselaar kent Marc vooral als ‘de man van de oude foto’s’. Hij bezat ongeveer 20.000 foto’s op zijn harde schijf die hij via allerlei kanalen verzamelde. Samen met ‘zijn heemkundevrienden’ (zoals hij placht te zeggen) bokste hij daarmee ontelbare fototentoonstellingen over de Beerselse geschiedenis in mekaar op de jaar- en rommelmarkten. Veel kijklustigen ontdekten zo oude en minder oude foto’s van hun dorpsgenoten, vulden namen aan en haalden herinneringen of anekdotes op.

Marc was ook ijverig lid van de parochieploeg van de Sint-Lambertuskerk, van de Cultuurraad, zetelde in de gemeenteraad van 2013 tot 2018 en was ook een tijdlang voorzitter van de lokale CD&V-afdeling. Hij overleed thuis in familiale kring als gevolg van een longaandoening. De begrafenis vindt plaats in de Sint-Lambertuskerk op 17 mei om 11u. U kan de familie condoleren via

https://partousnl.condoleer.site/